அடுத்து வரவிருக்கும் பதிவுகள் ...கினொவா தோசை , வெந்தயக்கீரை சாம்பார் ...பஞ்சாபி சமோசா !!!!

மீண்டும் சந்திப்போம்................அடுத்து வரவிருக்கும் பதிவுகள் ...கினொவா தோசை,Ragada Patties ,தட்டு தோசை , வெந்தயக்கீரை சாம்பார் . . !!!!cheese பராத்தாஸ் அனியன் cheese பராத்தாஸ் ,காரட் லெமன் பருப்பு ..!!!

12/31/16

புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள் நட்புக்களே :) HAPPY NEW YEAR 2017,அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு  நல் வாழ்த்துக்கள் நட்புக்களே :)